SAP Global  SAP MAG prosinac 2010.
 
     
     
   

Sjajno rješenje za maloprodaju

Među raznim rješenjima koje SAP nudi na tržištu je i ono za poslovne procese u Maloprodaji. To rješenje je cjeloviti programski sustav koji korisnicima omogućava praćenje i vođenje cjelokupnih procesa karakterističnih za maloprodajno poslovanje.

Piše: Viktorija Kućas, viktorija.kucas@sap.com

Među raznim rješenjima koje SAP nudi na tržištu je i ono za poslovne procese u Maloprodaji. To rješenje je cjeloviti programski sustav koji korisnicima omogućava praćenje i vođenje cjelokupnih procesa karakterističnih za maloprodajno poslovanje. Drugim riječima, SAP nudi funkcionalnosti koje pokrivaju poslovanje od planiranja, naručivanja, skladištenja, distribucije na prodajna mjesta, nadopune zaliha, prodaje robe krajnjim potrošačima, rješavanja reklamacija i povrata, te kretanja zaliha između poslovnih jedinica, bilo da je riječ o prodajnim mjestima ili distribucijskom centru, kao i niz drugih aktivnosti vezanih uz spomenute procese.

Poslovni procesi područja Maloprodaje koje nudi SAP obuhvaćaju nabavu, skladištenje, distribuciju i prodaju robe i usluga. SAP podržava oba poslovna scenarija – i veleprodaju i maloprodaju.

U sklopu ovog rješenja je i bogati informacijski sustav maloprodaje s nizom preciznih poslovnih izvješća i analiza, što omogućava planiranje kretanja robe, kontrolu njezinu nabave i praćenje kroz cijeli lanac opskrbe, što uvelike ubrzava i olakšava donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka.

Rješenje omogućava kontrolu i upravljanje maloprodajnim lancem trgovina, te pokriva sljedeće ključne maloprodajne procese:

 • Upravljanje asortimanom roba i usluga (Assortment Management)
 • Kalkulacije prodajnih cijena i definiranje raznih vrsta cjenika (Sales Price Calculation)
 • Upravljanje promotivnim aktivnostima (Promotion Management)
 • Alokacije robe (Allocation)
 • Planiranje potreba i nabavu (Requirements Planning and Purchasing)
 • Prijem robe (Goods Receipt)
 • Verifikaciju faktura dobavljača i naknadni obračun na kraju razdoblja određenog aranžmana s dobavljačem (Invoice Verification and Subsequent Settlement of End-Of-Period Arrangements)
 • Upravljanje procesima u skladištu (Warehouse Management)
 • Izuzimanje robe iz skladišta i njezinu isporuku (Picking and Delivery)
 • Naplatu (Billing)
 • Opskrbu prodajnih mjesta – trgovina (Store Supply)

SAP-ovi Maloprodajni procesi omogućavaju kontrolu i koordinaciju cjelokupnog lanca aktivnosti poslovanja te, stoga, brzo reagiraju na promjene u ponašanju potrošača, što je od velike važnosti u maloprodaji.

Moguće je vidjeti trenutno financijsko stanje, kao i ono kretanja robe. Također, zna se koja roba donosi bolji prihod, a koja je nužna da bi se bilo ispred konkurencije. Moguće je pratiti podatke s tržišta te ih upotrebljavati u redovnom poslovanju zajedno s ostalim podacima.

Na raspolaganju su alati za brzo premještanje zaliha među lokacijama, za brzo reagiranje na povećanu potrošnju pojedinog artikla, za lakše otkrivanje uzroka reklamacije kupca i za kvalitetnije donošenje odluka u kome smjeru nastaviti dalje poslovanje.

SAP rješenje za maloprodaju je alat koji daje kontrolu nad poslovanjem, i koji je spreman za proširenje poslovanja. To je alat koji nudi rješenja poslovnih procesa koji u Maloprodajnom poslovnom svijetu daju najbolje rezultate, a isto tako moguće je prilagoditi poslovni proces konkretnim potrebama.

Novi trendovi, poput elektronskog trgovanja ili ECR-poslovanja (učinkovitog reagiranja na potrebe potrošača) kontinuirano vode stalnim ciklusima unaprjeđenja i razvoja. Stoga SAP-ovo rješenje za maloprodaju korisnicima omogućava usvajanje promjena regulative i poslovne prakse poput, primjerice, usvajanja franšiznog poslovanja (franchising).

Maloprodajni poslovni svijet s primjenom SAP-ovog rješenja ne samo da u budućnosti ima dokazanu i opravdanu investiciju, nego je, također, u prilici reagirati brzo na promjene tržišta. Stoga rast kompanije neće biti sputavan ograničenjima sustava, već je kroz SAP sustav jednostavno moguće ugraditi promjene u realnom svijetu.

Nadalje, vrijedno je napomenuti da ovaj sustav omogućava fleksibilno definiranje organizacijskih jedinica, te je, stoga, i najkompleksnije korporacijske strukture moguće pratiti kroz standardni SAP sustav. Veliki broj organizacijskih jedinica koje se prate kroz sustav, omogućava prikaz i definiranje zakonske i organizacijske strukture kompanije, te uvid u nju s raznih točaka gledišta poslovanja.