SAP Global  SAP MAG svibanj 2012.
 
     
     
   

Ključ je u velikim podacima i analizi

Big Data je područje u kojem su napravljeni veliki tehnološki pomaci, a uz to su još važni i povezani segmenti BI-a i poslovne analitike koji su sve veća podrška upravi u strateškom odlučivanju i vođenju tvrtke.

Razgovarao: Zvonko Pavić, zvonko.pavic@zg.t-com.hr

Kako pozicionirate svoju tvrtku kao SAP-ovog partnera u Hrvatskoj?

Bauk: Hewlett-Packard i SAP globalni su i strateški partneri. HP konvergentna infrastruktura je vodeća platforma za SAP rješenja, a posebno treba spomenuti naš HANA uređaj koji je vodeće rješenje u tom segmentu. Strateški smo partner SAP-a u cloudu, nudimo i hosting SAP sustava, te usluge upravljanja SAP aplikacijama. HP rješenja za testiranje softvera preporučena su od SAP-a koji je i partner za njihovu prodaju. Prva SAP implementacija u Hrvatskoj radila je na HP serverima, lokalno intenzivno surađujemo godinama što je rezultiralo velikim brojem zajedničkih korisnika.

Što sve od SAP-a radite, koje vertikale su vam prioritetne?

Bauk: U Hrvatskoj smo, prije svega, usmjereni na cloud i konvergentna infrastrukturna rješenja za SAP sustave, kao i HP softverska rješenja za testiranje i nadzor te optimizaciju postojećih sustava. HP daje vrijednost u velikim projektima kojima možemo osigurati uspješnost svojim međunarodnim iskustvom, financijskom snagom i lokalnim stručnjacima.

Kakav je vaš pogled na domaće tržište poslovnog softvera kroz suradnju sa SAP-om općenito, koji su trendovi, prepreke, kao i iz posebne perspektive? (kakva je to posebna perspektiva?Je li riječ o perspektivi HP-a? Bi li pitanje trebalo biti: Kakvo je vaše mišljenje o domaćem tržištu poslovnog softvera kroz suradnju sa SAP-om?) (dakle, bez općenitog pogleda i posebne perspektive), jer u odgovoru nema osvrta ni navođenja nikakvih „posebnih perspektiva“.

Bauk: Nakon nekoliko godina uzleta, posljednjih godina interes za standardni poslovni softver opada, što nije dobar trend. Integriranje poslovnih procesa, automatizacija poslovanja i kvalitetna kontrola poslovanja danas su mogući samo uz visoku informatiziranost. Loša ekonomska situacija navela je dio tvrtki, i javnih i privatnih, da optimiziraju troškove u tome dijelu, a trebalo bi raditi upravo suprotno. Prepreke su, prije svega, u nerazumijevanju koristi koje poslovni softver donosi. Za vodeće tvrtke na hrvatskom tržištu može se reći da razumiju vrijednosti poslovnog softvera, one i dalje ulažu, premda u smanjenom obujmu, što im omogućava povećanje vlastite prednosti u odnosu na konkurenciju.

Gdje vidite mogućnosti rasta kada se radi o implementacijama SAP rješenja?

Bauk: Sigurno je to Big Data, uz to su povezani segmenti BI-a i poslovne analitike. Većina DWH/BI projekata, koji su provedeni u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina, inicijalno su bili dosta podcijenjeni i najčešće shvaćani kao IT projekti, premda su to vrlo kompleksni sustavi koji zahtijevaju suradnju više poslovnih jedinica unutar tvrtke da bi se postigao kvalitetni rezultat. Kao posljedica toga, takvi sustavi završe kao napredni izvještajni alat za operativne zadatke, a trebali bi biti podrška upravi u strateškom odlučivanju i vođenju tvrtke. Big Data je područje u kojemu su napravljeni veliki tehnološki pomaci, a SAP HANA jedno je od novih i inovativnih rješenja. Ono korisniku omogućava veću usmjerenost na poslovne probleme, a tehnologija „sama“ obavlja svoj posao. HP i SAP strateški surađuju u tom segmentu, a osim same infrastrukture kroz HANA uređaje nudimo i usluge implementacije sustava.

Koliko imate konzultanata koji rade SAP i što su im specijalizacije?

Bauk: HP organizacija za isporuku usluga konzaltinga organizirana je na principu Best Shore centara od kojih su za centralnu i istočnu Europu najznačajniji Njemačka, Bugarska i Poljska. U tim centrima zaposleno je nekoliko stotina SAP stručnjaka koji pokrivaju sva područja. Naravno, tu su i projektni menadžeri za vođenje i nadzor implementacije. HP i SAP imaju zajednički lab i centar kompetencija u Boeblingenu i Waldorfu u Njemačkoj.

Koja je najveća prednost što u svom portfelju imate i SAP?

Bauk: Suradnja HP-a i SAP-a našim korisnicima omogućava pouzdanu poslovnu platformu i pouzdane partnere kroz cijeli životni ciklus sustava. Cloud, managed application services i Big Data su trendovi u kojima su i SAP i HP lideri na tržištu, i naša suradnja ima veliku poslovnu vrijednost za naše korisnike.

Povezani �lanci: