SAP Global
SAP MAG 76, lipanj 2012.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

ERP na televiziji

Najveće iskušenje konzultantskog tima pri implementaciji SAP sustava na Hrvatskoj radio-televiziji bila je implementacija velike količine sučelja.

Piše: Zvonko Pavić; zvonko.pavic@zg.t-com.hr

Hrvatska radio-televizija, HRT, javna je ustanova koja proizvodi radijski, audiovizualni i multimedijski program, ima glazbenu proizvodnju, te pruža audiovizualne i druge medijske usluge. Ima 400 zaposlenih i oko 4000 vanjskih suradnika, 1,48 milijardi kuna godišnjeg prihoda, preko 1400 domaćih i gotovo 300 stranih dobavljača. HRT godišnje ima preko 21000 ulaznih faktura.

Stanje sustava

Na kraju 2011. godine, HRT je imao gubitak od 26 milijuna kuna, prije svega zbog pada prihoda od marketinga u iznosu od 45 milijuna kuna (zakonsko smanjenje minuta raspoloživih za oglašavanje u udarnom terminu od 18.00 do 22.00 sata). Uz to, u lipnju 2011. godine, na naplatu je "došlo" 50 milijuna kuna duga zbog neplaćenih poreznih obveza iz 2002. godine, dok je krajem 2011. godine Porezna uprava donijela drugostupanjsko rješenje kojim se HRT tereti za preko 400 milijuna kuna poreznih obveza koje se odnose na razdoblje 2006.-2008. godine. Iz navedenih podataka razvidno je kako je HRT imao ozbiljnih problema s likvidnosti, a zbog zastarjelog softvera bilo je vrlo teško dalje držati kontrolu troškova. "Postojeći računovodstveni sustav sastojao se od 7 aplikacija, što je rezultiralo nekonzistentnosti podataka, a Glavna knjiga (IRIS) datirala je iz 70-ih godina prošloga stoljeća. Vodile su se individualne evidencije u Excelu, koje je bilo teško povezati i uskladiti. Lanac komunikacije između raznih odjela često je "pucao", što je dovodilo do zastoja u poslovanju. Napravili smo velike pomake od kraja 2009. godine, kada je HRT imao čak 105 milijuna kuna gubitka, ali je, s obzirom na situaciju, bilo potrebno zahvatiti dublje u sustav", izjavila je Gordana Grandov, direktorica financija i voditeljica SAP projekta od strane HRT-a.

Postići transparentnost

Zato je tijekom 2010. godine Hrvatska radio-televizija odlučila nabaviti novi ERP sustav, prije svega module za financijsko poslovanje. Na projektu je radilo 14 konzultanata, a iz HRT-a je bilo angažirano 40 zaposlenika. Projekt je imao podršku Uprave, a integrirani poslovni sustav nabavljen je putem javne nabave. Cilj je bio uspostaviti učinkovito i transparentno poslovanje Hrvatske radio-televizije. Novi sustav trebalo je integrirati u postojeći informatički sustav. Instalirani su moduli za Financijsko računovodstvo, Kontroling, Ljudske resurse i Prodaju usluga. Tijekom implementacije projekta, koju je izvela tvrtka b4b, održano je više od 600 radionica i implementirano je 78 poslovnih procesa i 19 sučelja, te je izrađeno 90 uputa za rad u novom sustavu. Kada se radi o realizaciji, treba istaknuti kako je sve procese i sučelja trebalo testirati u iznimno kratkom roku, a cijeli proces usporile su i neke nepredvidive okolnosti osobnog karaktera (bolest) voditeljice Financijskog tima, koja je bila ključna osoba u izvedbi projekta. Što se tiče koncepta, novi sustav je jasno razdvojio javne i komercijalne djelatnosti HRT-a, čime je ispunjena postavljena zakonska obveza. Najveći izazovi s kojima se susreo tim koji je implementirao SAP na HRT-u bilo je planiranje i provedba znatno ranijeg zaključka godine (krajem siječnja) radi prijelaza u novi sustav, a zbog "Snježne kraljice" sustav je već prvoga dana rada bio izložen velikom opterećenju (isplate velikog broja putnih naloga i na blagajni), kojega je uspješno podnio.

Bez ljudskih pogrešaka

Nakon implementacije sustava, Odjeli Financija i Ljudskih resursa samostalno i online kreiraju izvješća, podatke dobivaju puno brže, a oni su točniji, jer SAP eliminira mogućnost ljudske pogreške pri unosu. Skraćeni su i pojednostavljeni procesi knjiženja naloga i provođenje isplate, koja se provodi direktno iz SAP sustava. "Što se tiče problema koje još treba riješiti, radi se o plaćanju putem internetskog bankarstva, jer program često ne povlači datoteku, a provođenje lančanih kompenzacija njemački softver ne prihvaća najbolje," kaže Gordana Grandov. Odjel računovodstva sada ima objedinjeni financijski sustav (glavne knjige) i analitiku (dobavljača, kupaca, investicija, dugotrajne imovine). Lakše i brže kreira izvješća i ima bolji uvid u stavke i konta glavne knjige. Problem je još što unos većeg broja podataka kod knjiženja u ovoj fazi zahtjeva i dodatne kontrole. Problemi u sustavu nastaju još i zbog kasne ovjere faktura (do 2 mjeseca), zbog čega je potrebno ubrzati postupak ovjere faktura.

Sljedeći korak

Usprkos navedenim problemima koji se sada rješavaju, osnovni cilj projekta, osiguranje transparentnog poslovanja, je postignut. Implementacija je iskorištena za redefiniranje poslovnih procedura. U sam sustav uključen je veći broj djelatnika, što je temelj za daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete poslovanja.

Povezani �lanci:

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum