SAP Global
SAP MAG 76, lipanj 2012.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP u Beogradu

Projekt uvođenja SAP-a u Gradsku upravu Beograda nazvan je BeoSAP i planiran je da u četiri ciklusa implementacije obuhvati razdoblje od 2010. do 2014. godine. Prva dva ciklusa su dovršena, a rezultat je vrlo opipljiv – učinkovito upravljanje gradskim proračunom i visoka razina fiskalne odgovornosti administracije.

Piše: Zvonko Pavić; zvonko.pavic@zg.t-com.hr

Grad Beograd uveo je SAP iz nekoliko razloga. Softver na kojemu se prije radilo sastojao se od više aplikativnih rješenja koja međusobno nisu bila integrirana, a sve operacije upravljanja gradom "patile" su od previše administriranja, kako u tehničkom tako i u operativnom smislu. Drugim riječima, komunikacija između korisnika proračuna događala se bez softverske podrške. To je rezultiralo nedovoljnom učinkovitosti u izvješćivanju i kvaliteti izrade izvješća, jer mnoga izvješća nisu bila dovršavana u zadanim rokovima, nisu obuhvaćala sve što su morala obuhvaćati i često nisu bila transparentna. "Općenito, Beograd nije imao preventivni sustav kontrole rashoda, niti su se prihodi i rashodi mogli prikazati na jedinstven i transparentan način," izjavio je Duško Nikodijević, pomoćnik sekretara Sekretarijata za financije grada Beograda, projektni rukovoditelj projekta BeoSAP.

Beograd u brojkama

Beograd je glavni grad Srbije, ima 1,6 milijuna stanovnika, što je oko četvrtina ukupnog broja stanovnika zemlje. Grad se sastoji od 17 općina, a proračun kojim raspolaže na godišnjoj razini iznosi oko milijardu eura. Taj je iznos podijeljen između grada na način da gradska uprava raspolaže s oko 900 milijuna, a općine s oko 100 milijuna eura godišnje. Cijeli sustav ima 28 izravnih korisnika proračuna i 57 neizravnih, 19 komunalnih i 6 ostalih poduzeća i ustanova. U gradskoj upravi zaposleno je 2300 zaposlenika, a svi korisnici gradskog proračuna broje ukupno 11900 zaposlenih.

BeoSAP

Projekt uvođenja SAP-a u Gradsku upravu Beograda nazvan je BeoSAP i planiran je da u četiri ciklusa implementacije obuhvati razdoblje od 2010. do 2014. godine. Prva dva ciklusa, koja se odnose na samu Gradsku upravu, dovršena su i u funkciji su od početka ove godine. "Druga dva ciklusa su započela i cilj im je uvođenje SAP-a u općinske uprave. Na projektu je angažirano 70 zaposlenika iz same Gradske uprave, podijeljenih u 12 timova, a iz SAP-a sudjeluje 14 konzultanata. Edukaciju u novom poslovnom softveru prošlo je oko 200 zaposlenih i 30-ak menadžera," navodi Duško Nikodijević. Implementirani su moduli za Financije, Kontroling, Računovodstvo, Materijalno knjigovodstvo, Upravljanje likvidnosti, Poslovnu inteligenciju, itd. Projekt je imao podršku svih izvršnih organa u Beogradu (Gradonačelnika i članova Gradskoga vijeća).

Rezultati

Glavne koristi od implementacije SAP-a, gledano s aspekta funkcioniranja Gradske uprave u Beogradu su sljedeće: postignut je minimum administriranja u operativnom smislu i automatizacija procesa rada; postignuta je učinkovita razmjena informacija, bolji sustav kontrole, posebno preventivne kontrole prioritetnih rashoda; dobiven je jedinstveni pristup u prikazivanju obujma i strukture prihoda i rashoda zahvaljujući jedinstveno postavljenom nacrtu poslovanja; podignuta je viša razina financijske discipline jer se obveze i potraživanja ažurno evidentiraju; postignuta je i bolja učinkovitost u internom izvješćivanju. "Što se tiče samog funkcioniranja Gradske uprave, postignut je napredak u primjeni svih proračunskih procesa, od pripreme, planova, do izvršenja proračuna. Postignuto je i učinkovito trošenje javnih sredstava preventivnom kontrolom izvršavanja prioritetnih rashoda, praćenje realizacije preuzetih obveza u javnim nabavama i bolja učinkovitost investicija," tvrdi Duško Nikodijević. Posljednje, ali ne manje važno, poslovanje Beograda sada je, nakon integracije svih poslovnih procesa kroz SAP, potpuno transparentno.

Povezani �lanci:

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum