SAP Global
SAP MAG 77, svibanj 2013.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Inovacije svuda oko nas – SAP punom parom naprijed!

Mnogo toga se mijenja u svijetu oko nas. Dok sam odrastao, Pluton je bio planet. Sada više nije. Jedno vrijeme najviši košarkaš NBA lige bio je Kinez. Kada sam ja bio klinac to je bilo nepojmljivo. Nema puno razlike ni u IT svijetu. Promjena je jedina konstantna. Tu su novi trendovi, a s njima i nove inovacije. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od tih trendova i inovacije koje je SAP u skladu s tim trendovima lansirao.

Piše: Mario Semialjac, mario.semialjac@sap.com

Ogromne količine podataka (Big Data)

Ogromne količine podataka su skup podatkovnih setova koji su po svojoj prirodi izrazito veliki i kompleksni. Stoga postaje iznimno teško procesirati ih korištenjem klasičnih alata za upravljanje bazama podataka ili tradicionalnih aplikacija za podatkovno procesiranje. Izazovi koji se pojavljuju uključuju teškoće u obuhvaćanju, pohranjivanju, pretraživanju, dijeljenju, transferu, analizi i vizualizaciji tih podataka. U stvarnom svijetu to dovodi do problema upravljanja procesima koji sadrže velike količine podataka kao što su oni potrebni za borbu s kriminalom, prevenciju nekih bolesti, očitanja brojila pomoću pametnih čitača koji znatno češće očitavaju potrošnju energije ili, npr., praćenje i reagiranje na stanje u prometu.

Prije nekoliko godina SAP je lansirao revolucionarni proizvod, SAP HANA in-memory computing platformu, koja je najprije pokrila potrebe analitike i izvješćivanja na ogromnim količinama podataka ubrzavajući neke procese kod određenih korisnika i preko 100.000 puta! Naravno, nisu svi korisnici doživjeli iste uspjehe, ali i oni sa „slabijim“ rezultatima zabilježili su ubrzanja procesa od preko 100 puta.

SAP HANA danas ide i korak dalje. Krajem 2012. godine lansiran je CRM 360 Customer, CRM na HANA-i uz dodatak još nekoliko proizvoda u paketu. Početkom 2013. godine lansiran je Business Suite on HANA, tako da je SAP ostvario obećanje dano 2010. godine da će na istoj bazi podataka vrtjeti transakcijske i analitičke podatke. Vizija je postala realnost.

No, rekli smo da je SAP HANA platforma, a ne samo in-memory baza podataka. To znači da se na njoj mogu graditi aplikacije, a mnoge su već lansirane. Tu su, npr., SAP Fraud Management, koji omogućava poduzećima diljem industrija kao što su osiguranja, javni sektor, bankarstvo, zdravstvo, energetski sektor ili visoke tehnologije da detektira, istraži, analizira i prevenira nepravilnosti ili prijevare u okružjima gdje se barata s vrlo velikim volumenom podataka.

Osim ove aplikacije spomenimo još neke: SAP Accelerated Trade Promotion Planning, SAP Collections Insight, SAP Customer Engagement Intelligence, SAP Demand Signal Management, SAP Liquidity Risk Management, SAP Customer Energy Management, SAP Smart Meter Analytics, i druge.

SAP svojim korisnicima pruža mogućnost izbora: da i dalje koriste tradicionalne baze podataka i SAP Business Suite na njima – najkompletniji portfelj poslovnih rješenja, ili da krenu svojim tempom i specifičnim putem u svijet inovacija uz SAP HANA-u.

Cloud computing

Cloud computing predstavlja upotrebu resursa (hardvera i softvera) kojima se potom isporučuje usluga preko mreže (uobičajeno interneta). Cloud computing omogućava usluge na daljinu s korisničkim podacima, softverom i procesiranjem.

Krajnji korisnici cloud-based aplikacija pristupaju im putem web browsera, light-weight desktop aplikacije ili, pak, mobilne aplikacije, dok su poslovni softver i korisnički podaci pohranjeni na serverima na udaljenoj lokaciji.

SAP je nedavno akvizirao kompaniju Ariba, procurement lidera u cloud poslovanju. Kolika je snaga i potencijal Cloud computinga vidi se i po Ariba Networku, mreži koja je puno više od mreže dobavljača. Ona je mreža koja predstavlja globalnu zajednicu poduzeća koja mogu međusobno surađivati, bez obzira jesu li to mala ili velika poduzeća, iz bilo kojeg kraja svijeta. Kupci, prodavatelji ili oni koji na drugi način upravljaju gotovinom mogu se uključiti u ovu globalnu mrežu. Trenutno je broj povezanih poduzeća diljem svijeta veći od jednog milijuna! Godišnji volumen poslovnih transakcija preko mreže iznosio je 2012. godine više od 450 milijardi dolara. Impresivan je i podatak da se u prosjeku svake dvije minute u mrežu uključi jedan novi dobavljač.

Mobility

Tablete, pametne telefone, ultra male prijenosnike danas možete vidjeti na svakom koraku. Pristup internetu putem mobilnih uređaja uzima primat. Sve veće mogućnosti pametnih telefona i tableta omogućavaju da se sve kompleksnije aplikacije mogu koristiti preko njih. I nisu to samo video igre visoke rezolucije. Čitav svijet poslovnih aplikacija povezanih s raznoraznim back-end sustavima otvara se pred našim očima.

SAP je akvizicijom Sybase i Syclo, dva najveća igrača na tržištu mobilnih poslovnih platformi, prije nekoliko godina, postao ne samo lider, već je povezao svoju mobilnu strategiju s druga dva velika trenda: upravljanjem ogromnom količinom podataka uz povezivanje sa SAP HANA-om i Cloud computing poveznicama za mobilne aplikacije.

SAP danas nudi vodeću mobilnu poslovnu platformu, SAP Mobile Platform (SMP), koja omogućava povezivanje bilo kojeg back-enda (sustav je agnostičan i podržava i SAP i ne-SAP rješenja i aplikacije) i najraznovrsnije mobilne uređaje temeljene na IOS-u, Androidu, BlackBerryju, Windows 8 operativnom sustavu, i na taj način dostupan je svim relevantnim mobilnim proizvođačima.

Platforma omogućava i razvoj aplikacija, a u virtualnom SAP Mobile Storeu moguće je kupiti i brojne gotove SAP i partnerske aplikacije razvijene na SMP platformi. I na kraju, itekako se vodilo računa o sigurnosti i lakoći administriranja. Naime, komponenta naziva Afaria omogućava sve napredne funkcionalnosti provisioninga, tj. stavljanja mobilnog uređaja u uporabu, njegovo produktivno korištenje uz sigurnosne aspekte, back-up i praćenje licenci aplikacija na uređaju, remote lock i wipe uređaja, da spomenemo samo neke mogućnosti, sve do stavljanja uređaja van uporabe, ili njegovim pretvaranjem u otpad ili prenamjenom za istog ili drugog korisnika.


Nadamo se da smo vas ovim kratkim pregledom uspjeli potaknuti na razmišljanje o aktualnim IT trendovima kao i o nekim mogućnostima SAP inovacijskih rješenja koja prate te trendove.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum