SAP Global
SAP MAG 78, lipanj 2013.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

HRUSKO – novi zamah

HRUSKO, Hrvatska udruga SAP korisnika, aktivno se angažirala oko što bezbolnijeg priključivanja tvrtki korisnika SAP-a Europskoj Uniji. Nedavno je održana radionica na kojoj su poslovni korisnici, voditelji internih projekata za pristupanje EU prezentirali logističke, financijske i informatičke aktivnosti koje se provode u vodećim hrvatskim tvrtkama.

Pišu: Sandra Mikuš, presjednica Udruge HRUSKO i Marina Sokol, izvršna predsjednica Udruge HRUSKO

Krajem 2012. godine organiziran je sastanak sa SAP-om i partnerima oko planiranja troškova priključenja EU, a ove godine organizirano je nekoliko radionica vezanih za prilagodbe zakonskim promjenama pristupanja Hrvatske EU, kao i bolje korištenje održavanja SAP licenci.

Zakonske prilagodbe vezane za priključivanje Hrvatske EU, a koje se odnose na Intrastat i PDV, dio su lokaliziranog SAP rješenja za Hrvatsku i pokrivene su održavanjem SAP licenci. HrUSKo se, u suradnji sa SAP Hrvatska, aktivirao za pravovremenu prilagodbu SAP-a i informiranje korisnika o svim novostima iz SAP-a putem web stranice www.hrusko.org.

Povijest

Hrvatska udruga SAP korisnika, HrUSko, službeno je osnovana kao Stručni forum u okviru Udruge Hrvatski informatički zbor na izbornoj skupštini 22. studenog 2012. godine, kada je donesen i Statut.

Time je formaliziran rad SAP korisnika koji su se okupljali od 1999. godine kada je na prijedlog desetak tvrtki, koje su već imale ili su uvodile SAP R/3 u svoj poslovni sustav, osnovan Forum korisnika informacijskog sustava SAP R/3 u Hrvatskoj. Forum je djelovao pri Hrvatskom informatičkom zboru (HIZ). Razlozi osnivanja Foruma su prvenstveno bili razmjena iskustava i suradnja u implementiranju i korištenju SAP-a u Hrvatskoj. Naziv je kasnije promijenjen u Hrvatska Udruga SAP korisnika (HrUSKo).

Dugogodišnji predsjednik HrUSKa, do 2009. godine, g. Ante Juretić iz Eriscsson Nikola Tesla, imao je veliku ulogu u HrUSKu. Svojim kolegama organizirao je brojne skupove i redovna okupljanja.
Od 2009. do 2011. godine funkciju predsjednika preuzima Boris Draženović iz FINA-e, a od 2011. godine funkciju preuzima Dario Galinec iz Podravke. Na izbornoj skupštini 2012. godine vodstvo preuzimaju Sandra Mikuš iz TDR-a i Marina Sokol iz Ericssona Nikole Tesle.

S novim vodstvom i ustrojem korisnici SAP-a ponovno pokreću aktivnosti zbog potrebe za suradnjom, razmjenom iskustava, boljim korištenjem, održavanjem licenci, te, posebno, zbog zajedničkog djelovanja prema SAP-u s ciljem pravovremene prilagodbe zakonskim promjenama koje donosi priključivanje Hrvatske Europskoj Uniji.

Djelovanje Udruge

Udruga djeluje putem konferencija i radionica koje organizira sama ili u suradnji sa SAP-om. Plan Udruge je da razmjenu iskustava aktivira i okruglim stolovima i referentnim posjetama korisnicima koji imaju implementirane specifične SAP funkcionalnosti. Cilj ovih aktivnosti bolje je korištenje postojećih funkcionalnosti i upoznavanje s novima koje postoje u SAP-u.

Međunarodna suradnja

HrUSKo surađuje i s udrugama SAP korisnika u drugim zemljama, prvenstveno u regiji, zbog istih/sličnih interesa. Robi Flego (Cimos) i Črtomir Ješelnik (Istrabenz Plini) iz slovenske udruge SAP korisnika SUSAP prezentirali su 2012. godine iskustva ulaska Slovenije u EU i rad njihove Udruge. Robi Flego, predsjednik SUSAPa, bio je i na Izbornoj skupštini HrUSKa na kojoj je donesena odluka o udruživanju SAP korisnika u Adria regiju, kada ona bude osnovana.

Kanali komunikacije

Glavni kanal komunikacije je web stranica www.hrusko.org, koja služi za razmjenu informacija i iskustava korisnika. Na web stranici mogu se pronaći novosti Udruge i opće informacije o Udruzi (njezino vodstvo, kontakti, i ostalo). Najzanimljiviji sadržaji nalaze se na Forumu, koji se, također, nalazi na navedenoj web stranici. Cilj Foruma je brza razmjena informacija svih članova Udruge o aktualnim temama. Također, u suradnji s Davorkom Rajter objavljuju se Novosti iz SAP-a, gdje je moguće pronaći najnovije informacije iz SAP-a (nove priloge vezane za hrvatsku inačicu, novosti koje se tiču zakonskih promjena, i slično).

HrUSKo se nalazi i na društvenim mrežama, LinkedInu i Facebooku, gdje se objavljuju kraće verzije novosti s linkom na stranicu Udruge, www.hrusko.org.

Ove godine promijenjen je identitet HrUSKa novim logotipom, koji je zadržao SAP-ove zadane boje, a pritom je posebno istaknuto US, jer HrUSKo je udruga SVIH korisnika SAP-a . Udruga će imati smisla i bit će uspješna samo ako svi zainteresirani budu angažirani u stalnoj razmjeni iskustava. Udruženi mogu bolje štititi interese korisnika SAP-a u Hrvatskoj i unaprijediti poslovanje tvrtki boljim korištenjem SAP funkcionalnosti.

Upravni odbor Foruma

  • Sandra Mikuš TDR predsjednica
  • Marina Sokol Ericsson Nikola Tesla izvršna predsjednica
  • Danijela Kalmeta Croatia Airlines
  • Goran Pavlović INA
  • Goran Međurečan Podravka
  • Marin Tica Zračna luka Zagreb
  • Vanja Petric Medika

Za sva pitanja, komentare i prijedloge pozivamo vas da nam se javite na email Udruge:

info@hrusko.org ili sandra.mikus@tdr.hr i marina.sokol@ericsson.com.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum