SAP Global
SAP MAG 5, listopad 2003.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Brže i ekonomičnije uz kontrolu nabave

 

Studija koju je naručila tvrtka SAP i koju je tokom 2002. i 2003. godine proveo PRTM, jedan od vodećih svjetskih konzultanata za menadžment, pokazuje da poduzeća koja koriste SAP-ovo rješenje za rad nabavnoga lanca postižu superiorne i ujednačene poslovne rezultate kako na internome planu tako i u odnosu na klijente. Studija također pokazuje da SAP-ovi klijenti uživaju neto dobit koja je 75 posto veća od tržišnog prosjeka (14 posto prema 8 posto). To je objavljeno na Frontlineovom Međunarodnom tjednu nabavnih lanaca u Chicagu, Illinois, 16-18. rujna.

Studija “PRTM / SAP Benchmarking Study 2002-2003: Supply Chain Planning” ocjenjivala je rezultate poslovanja nabavnih lanaca  više od 100 SAP-ovh korisnika širom svijeta te je pratila način na koji praksa i sustavi planiranja nabavnih lanaca utječu na poslovne rezultate, primjenjujući referentni model ujednačenih poslovnih rezultata nabavnog lanca za mjerenje internih i eksternih kriterija. Interni kriteriji obuhvaćaju broj dana trajanja zaliha, troškove koji se povećavaju s rastom zaliha, te trajanje financijskog ciklusa cash-to-cash. Eksterni kriteriji obuhvaćaju pravodobnost isporuke u odnosu na traženi datum, pravodobnost isporuke u odnosu na obećani datum, te vrijeme od izdavanja naloga do isporuke po narudžbi. Studija je također ispitala dorađenost i aktiviranje postupaka i sustava za planiranje nabavnog lanca. Za potrebe studije dorađeni postupci i sustavi za planiranje nabavnog lanca  definiraju se kao oni koji omogućavaju integraciju unutar širega okruženja poduzeća te s vanjskim poslovnim partnerima.

Zalihe kraće borave na lageru

Analizom u poboljšanje poslovnih procesa

“Ocjenjivanje rezultata poslovanja nabavnoga lanca može poduzećima osigurati dragocjene informacije kao pomoć u poboljšanju njihovih poslovnih procesa,” kaže Dwight Klappich, dopredsjednik grupacije META, vodećega ponuđača na području informatičkih istraživanja. “Općenito ocjenjivanje pruža određene komparativne podatke, no mi smatramo da najsvrsishodniji podaci proizlaze iz usmjerenih studija poput ove. Korištenje podataka iz takvih studija u kontekstu dorađenosti modela omogućava poduzećima pogled dalje od pukog izvješća s brojkama o poslovanju te im pomaže da shvate ne samo gdje se danas nalaze nego i kako da pređu na sljedeću razinu poslovanja.”

 

Poduzeća koja primjenjuju dorađene postupke SAP-ova naprednog rješenja za planiranje imaju gotovo 40 posto manji broj dana trajanja zaliha i 45 posto kraći ukupni financijski ciklus cash-to-cash. Najznačajnije smanjenje troškova koje su pokazali sudionici studije odnosilo se na troškove koji rastu s porastom zaliha: oni s najdorađenijim postupcima smanjili su troškove za 63 posto odn. povećali prihode za 1,7 posto u odnosu na polazno stanje. Rezultati studije pokazuju da je općenita nekurentnost u najvećoj mjeri kumovala tako dramatičnim razlikama, te da su poduzeća s najdorađenijim postupcima smanjila nekurentnost za 84 posto. Daljnja analiza pokazuje da postupci i sustavi planiranja koji su najbolji u svojoj klasi kod uvođenja novoga proizvoda smanjuju nekurentnost zaliha s 0,9 posto od prihoda na 0,3 posto prihoda.

“Poduzeća širom svijeta već godinama koriste prednosti našega rješenja za nabavne lance te oblikuju nabavne lance koji bolje reagiraju, ekonomični su i transparentni,” kaže Claus Heinrich, član SAP-ova izvršnog odbora. “Ova studija potvrdila je SAP-ovu predanost i sposobnost da osigura vrijednost i povrat od ulaganja našim klijentima. Ona dokazuje da naša vizija prilagodljivoga nabavnog lanca kao potpore poslovnim postupcima širom poduzeća daje našim klijentima dodanu vrijednost koja im je potrebna za uspješno poslovanje.”

Planirana nabava

Rezultati ukazuju na to da poduzeća s dorađenim postupcima i sustavima planiranja u nabavnom lancu imaju 17 posto bolju pravodobnost isporuke u odnosu na traženi rok, te sedam posto bolju pravodobnost isporuke u odnosu na obećani rok, nego li poduzeća koja koriste nedorađene postupke i sustave ili koja uopće ne koriste nikakve postupke i sustave za planiranje u nabavnom lancu. Također je prosječno ostvareno 17-postotno poboljšanje pravodobnosti isporuke u odnosu na traženo vrijeme od izdavanja naloga do izvršenja isporuke, kao i povećanje prihoda za 3,4 posto, kao što se vidi iz usporedbe s prijašnjim studijama. Uz to, te poduzeća imaju i preko 45 posto kraće vrijeme izvršenja narudžbe od izdavanja naloga (OFLT), što im omogućava da proizvode isporuče za nešto više od četiri dana naspram uobičajenoga prosjeka od šest dana. Smanjenje OFLT za 45 posto može dovesti do smanjenja zaliha za 45 posto, jer prema Littleovom zakonu zalihe su jednake količini gotovih proizvoda (proizvodnih jedinica po danu) pomnoženo s vremenom koje prođe od izdavanja naloga do stvarne isporuke.

“Rezultati studije jako su nam pomogli u analizi i definiciji područja koja najviše obećavaju u smislu potencijalnih poboljšanja u nabavnome lancu grupacije,” kaže Thomas Nitzlader, šef logistike BASF Intermediates grupacije BASF, vodećega svjetskoga kemijskoga poduzeća. “Po našemu mišljenju, analiza poput ove studije ključni je čimbenik u uspješnoj primjeni rješenja za nabavni lanac.” Intermediates tvori srce BASF-ove šire “vezane strukture” (integrirane mreže postrojenja) s proizvodnim pogonima u Europi, Aziji i obje Amerike.

Opća slika poslovanja

SAP i PRTM započeli su surađivati prije više od tri godine da bi SAP-ovim korisnicima pružili standardizirani program ocjenjivanja koji im omogućava mjerenje rezultata poslovanja njihova nabavnoga lanca u odnosu na konkurenciju. Sudionici mogu uspoređivati svoje rezultate s ukupnim uzorkom koji se temelji na referentnom modelu operacija nabavnoga lanca (SCOR) razvijenome u suradnji s PRTM, kojega je usvojilo Supply-Chain Council Inc. sa 750 članica. SCOR se koristi kao referentni model za procese u nabavnim lancima raznih djelatnosti.

“PRTM primjenjuje ocjenjivanje poslovnih rezultata nabavnih lanaca već više od 15 godina te pomaže poduzećima identificirati njihove jake i slabe strane,” kaže Jakub Wawszczak, partner odjela za Rad nabavnih lanaca širom svijeta u poduzeću PRTM. “Ova usmjerena inicijativa za ocjenu rada nabavnih lanaca koju je pokrenuo SAP pokazuje SAP-ovo opredjeljenje da pomogne svojim klijentima shvatiti koje postupke i sustave potrebuju kako bi znali poboljšati ključne čimbenike poslovanja te biti konkurentniji na tržištu. U sklopu te inicijative SAP i PRTM obavili su više od 40 ocjena nabavnih lanaca na temelju činjenica, kao i radionica za identifikaciju poslovnih prilika SAP-ovih klijenata  za ostvarivanje golemih povrata od ulaganja putem njihovih nabavnih lanaca. Korištenjem rezultata studije i okvira dorađenosti postupaka, poduzeća mogu točno utvrditi razinu dorađenosti  njihova nabavnoga lanca i izraditi strateški pristup za poboljšanje rezultata planiranja u njihovu nabavnome lancu.”

© grafike: SAP AG

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum