SAP Global  SAP MAG studeni 2003.
 
     
     
   

Agenti umjetne inteligencije


Računala će u budućnosti
postajati sve inteligentnija
 

Piše: Dunja Đurica, CGEY

U 2010. Internet će se samo u svom malom dijelu sastojati od web site-ova, Internet aukcija, kataloga proizvoda i portala po kojima čovjek kao korisnik manualno trguje, surfa i komunicira. Biti će nastanjen bezbrojnim "Digital Business Agentima", koji samostalno, pa čak i autonomno po nalogu svoga posjednika, rade za njega. Oni djeluju  - djelomično za čovjeka neprimjetno – sa drugim agentima ili ljudima, trguju, razmjenjuju informacije i usluge te kooperiraju. Na globalnoj su im mreži dodijeljene vrlo različite uloge: od reprezentanata, proizvođača, potrošača do posrednika. Agenti su promijenili izgled mreže. Od slike današnjeg e-commercea ostao je samo obris. 

1. Scenariji budućnosti:

1.1. Personal Digital Agent (PDAgent)

Današnji, već dobro poznati PDAgent ne samo da vam rezervira avionsku kartu i hotelsku sobu, naručuje taksi za odlazak na sastanak sa vašim brokerom, nego i s obzirom na pogoršano burzovno stanje predlaže sastanak s njim kako bi ste prodiskutirali opće stanje na burzi i dogovorili specijalne ugovore. I dok vi razmišljate o ponudi vašeg PDAgenta kao o pametnom prijedlogu, on je već stupio u kontakt sa PDAgentom vašeg brokera s kojim je utvrdio vrijeme i mjesto sastanka. Potom s brokerovim PDAgentom izradio raspored vašeg susreta i zaključio da im "gospodari" ne smiju, unatoč lošem burzovnom stanju, ostati gladni, te rezervirao jedan stol za early dinner u vašem najdražem talijanskom restoranu. S obzirom na kratkoću i važnost ovog sastanka brokerov PDAgent se obvezao provjeriti mogućnost održavanja sastanka sa svojim vlasnikom, te vašem do sutra dati kratki briefing i potvrditi susret. 

1.2. Quality of Service Agent (QoSAgent)

Okružje: Operativni quality management jednog Internet portala

007 zapovjedi prilikom ovladavanja jednim agentom:

 

(1)   Tehnika: DBAgenti su softver

(2)   Dinamika: Što se češće mijenja okolina, to su DBAgenti bolji za korištenje

(3)   Size matters: U multi agentnim sustavima potreban je velik broj DBAgenata

(4)   Formaliziranost: Što su objekti jasnije opisani, to se DBAgenti mogu lakše koristiti

(5)   "Never change the running system" - multi agentni sustavi su sustavi budućnosti, ali zahtijevaju intenzivno testiranje

(6)   Wrapping: DBAgenti trebaju biti integrirani u postojeću IT infrastrukturu

(7)   Security: Multi agentni sustavi su u principu otvorene mreže, nikakva "magic" tehnologija

Na velikim portalima nalazi se bezbroj različitih linkova sa različitim temama. Svaki korisnik tog portala očekuje iza svakog hiperlinka uvijek najaktualnije i odmah dostupne informacije, a često puta se dogodi da on završi u "mrtvom linku". Internet stranice su bića s posebnim životom, koji se ne treba zanemariti. Kako bi korisniku uvijek bile dostupne aktualizirane stranice potrebno je stalno pregledavanje linkova, njihovo oživljavanje i pospremanje. To je posao, ovisno o veličini portala, za jednog ili više zaposlenika. Ovaj zadatak se može riješiti pomoću multi agentnih sustava brže, bolje i jeftinije. Portal provideru su zato potrebna dva tipa međusobno povezanih agenata.

Prvi tip su agenti-provjeravači koji istražuju svoj portal i registriraju sve linkove, koji u određenom vremenu ne odgovaraju na poziv, te ih bilježe na performance listu. Ako je jedna stranica konstantno nedostupna, link se deaktivira i bilježi na drugoj listi. Paralelno ta lista odlazi kao poruka content agentu i odgovornom online redaktoru.

Kvaliteta znači ne odstraniti određeni link, nego ga zamijeniti odgovarajućim, te je stoga drugi tip agenta, content agent neophodan. On ima zadatak pronaći na Internetu odgovarajuće stranice i pripremiti prijedloge online redaktoru.

S uporabom DBAgenata dolazi do povećanja produktivnosti, jer dnevno jedan djelatnik zajednički sa DBAgentom može popraviti ili ukloniti 96 mrtvih linkova, dok sam može samo 16. Ta brojka odgovara povećanju produktivnosti od 600% u quality managementu jednog Internet portala.

1.3. Finance Trading Agents (FTAgent)

S obzirom na  lošu burzovnu situaciju želite prodati svoj paket dionica ne izlazeći na tržište. Vaš broker je prije imao svoj telefonski imenik koji bi od početka do kraja pročešljao te prodao dijelove vašeg paketa. Sada on namješta u svom agent-baziranom trading sustavu jednog DBAgenta, kojem objašnjava svoju prodajnu strategiju. Njegov agent trguje na elektroničkim sustavima tržišta s drugim agentima, te s njima  pregovara cijenu i količinu. Za nekoliko minuta poslije tu je i rezultat: jedan veliki paket dionica podijeljen je na dvanaest dijelova i svaki paket je po različitoj cijeni pronašao novog vlasnika. Vaš broker zadovoljno trlja bradu jer je cijeli posao za njega obavio Trading Agent, a vama će sve to masno naplatiti.    

2. Definicija

Uz korištenje današnje tehnologijom gore predstavljeni scenariji nisu mogući. Telekomunikacijski uređaji, wireless veze koje omogućavaju pristup Internetu s bilo koje točke svijeta postoje, ali još uvijek pate od sporog prenošenja podataka. GPRS prenosi 56 kilobita u sekundi, ali je još uvijek sporiji od ISDN-a. Tek će UMTS malo promijeniti na stvari, međutim za sada ga koriste samo Japanci, a u Europi tek započinje njegova komercijalna primjena.  Korisnička sučelja će se tako daleko razviti da će jedne strane biti moguće kompleksne web stranice pokazivati na malim ekranima mobitela. S druge strane uživat ćemo potpuni komoditet (ne)tipkanja što sa današnjim tastaturama jednog WAP mobitela nije moguće, jer je samo za napisati "bok" potrebno dvanaest puta pritisnuti na četiri tipke.

Budući da ove tehničke zapreke još nisu prevladane, javljaju se novi izazovi: prerada globalno povezanih informacija i odlučivanje može se samo dokučiti kroz odgovarajući daljnji razvitak softverskih tehnologija. Takva digitalna oruđa, koja komprimiraju informacije i pomažu ljudima pri odlučivanju ili odlučuju samostalno po nalogu čovjeka, nazivaju se software agenti. Software agenti su reprezentanti čovjeka korisnika i po njegovom nalogu samostalno izvršavaju potrebne zadatke.

Digital business agenti su specijalizirani software agenti, koji se koriste u situacijama ekonomskog konteksta. 

Multi agents sustavi nastaju spajanjem većeg broja software agenata ili digital business agenata, koji bez ljudske intervencije međusobno kooperiraju i komuniciraju. 

3. DBAgentna tehnologija

3.1. Software: sastavni dijelovi i sustav


Tri glavna dijela software agenata – senzori,
efektori i unutrašnji model
(kliknite ovdje za
pregled uvećane slike
)
Tehnika software agenata sastoji se od tri glavna dijela: senzori opskrbljuju software agente informacijama iz njihove okoline, pomoću efektora oni mogu djelovati u okolini, a u središtu software agenata nalazi se njihov unutrašnji model. On je odgovoran za cjelokupnu obradu informacija, zaključivanje, odlučivanje i učenje.

Pomoću senzora, software agent "vidi" svijet, njegovo aktualno stanje i informacije. Te informacije sačinjavaju bazu za odlučivanje u unutrašnjem modelu gdje će biti obrađene. Kao senzori koriste se baze podataka ili direktna komunikacija s drugim software agentima, a u nekim slučajevima su mogući i fizikalni senzori.

Efektori su integralni dio software agenata bez kojih oni ne mogu izvoditi svoje radnje. Pomoću njih software agenti komuniciraju sa okolinom i istu mijenjaju. Informacije iz okoline usisavaju se preko senzora software agenata i prerađuju u njegovom unutrašnjem modelu. On određuje autonomiju i "socijalno ponašanje" jednog software agenta. Sastoji se od formalističkog opisa okoline pomoću kojeg software agent ocjenjuje trenutačnu situaciju, anticipira buduće događaje i planira vlastite akcije. Ovisno o stupnju inteligencije, koja opet ovisi o kompleksnosti unutrašnjeg modela, software agent može predvidjeti posljedice svog djelovanja i učiti iz svojih dotadašnjih akcija i učinjenih pogrešaka.

Kompleksnost unutrašnjeg modela ovisi o izgledu i zahtjevima okoline u kojoj je software agent aktivan. U slučaju da jednom software agentu stoji na dohvat ruke veliki broj strukturiranih informacija moguć je jednostavan unutrašnji model. U slučaju nedostatka informacija raste zahtjev za njegovom kompleksnošću. Dakle, unutrašnji model je odlučujući za inteligenciju software agenta i može biti programiran u obliku jednostavne baze podataka, u obliku ekspertnog sustava ili neuralne mreže. Software moduli pojedinačnih DBAgenata su jednostavniji i manje kompleksni nego softveri monolitnih, konvencionalnih sustava. Prednost jednostavnih programa, a samim time i olakšano traženje pogreške omogućava višestruku upotrebu jednom razvijenog DBAgenta.

DBAgent i agentna platforma su obično programirane u objektno orijentiranim jezicima C++ ili Javi, kao i u specijaliziranim "agent shells" za unutrašnji model. Java agenti mogu se koristiti na različitim device-ima što je jedna od centralnih karakteristika heterogenih mrežama.

3.2. Arhitektura i komunikacijski principi između DBAgenata


Sustav sastavljen od više DBAgenata.
"Component technology" predstavljaju senzore,
efektore i unutrašnji model
  (kliknite ovdje za
pregled uvećane slike
)
U centru sustava nalazi se komunikacijski kanal preko kojega pojedini DBAgenti šalju poruke. Preko adapter tehnologija se unutarnje strukture podataka pretvaraju u XML poruke. Komunikacijski kanal je sastavni dio jednog agent runtime sustava, koji je najčešće implementiran u Javi ili C++. U prikazanom primjeru (slika 2) radi se o sustavu LARS, tvrtke Living systems AG, dok su drugi agentni sustavi kao FIPA-OS Nortel Networka, Aglets od IBM ili ZEUS od BT razvijeni na sličan način. Važan aspekt agentnih sustava je interoperabilnost. Budući da se komunikacija odvija preko standardiziranih formata kao XML, KQML ili ACL i da tijek informacija prolazi kroz senzore i efektore, unutrašnji model je ovisan o direktnom međusobnom radu sa drugim objektima. Ovaj način omogućava rad onim DBAgentima, čiji se unutrašnji model bazira na ekspertnim sustavima ili onim DBAgentima, koji tako reći predstavljaju samo prevoditelje ekspertnih sustava kao SAP R/3 ili neke CRM aplikacije. Interakcijom i kooperacijom više različitih DBAgenata nastaju tzv. multi agentni sustavi (slika 3).

4. Primjer aukcijske kuće eBay

Online aukcijska kuća eBay.de (prije poznata kao alando.de) je znatno doprinijela promjeni njemačkog business horizonta i unaprjeđenju C2C Commerce-a na Internetu. eBay se od početka svoga rada (1. ožujka 1998.) i do fuzije s portalom eBay USA u lipnju 1998. razvila u najveću online aukcijsku kuću u Njemačkoj.

Koncept uspjeha eBay-a zasnovan je na jednostavnoj i preglednoj strukturi, dobrim background informacijama o ponuđenim artiklima, garantiranom komoditetu, efektivnim search funkcijama i vrlo visokom broju rubrika i aukcija. Aukcije na eBay-u su tzv. engleske aukcije kod kojih ponuđač najviše cijene kupuje artikl.

Zašto je to sve bitno? Aukcije se izvode pomoću DBAgenata. DBAgent prodavač osmišljava aukciju, dok DBAgenti ponuđači sudjeluju u aukciji pod imenima svojih vlasnika. Drugi DBAgenti rješavaju određene zadatke unutar aukcijske kuće, koji su za korisnika u pozadini. To su primjerice kod eBay-a rutinski zadaci kao obavještavanje korisnika ili administrativni zadaci kao ažuriranje podataka ili obavještavanje o visini ponuda. Zahtjevi jednog takvog multi agentnog sustava su enormni:

 • dnevno obavljanje preko 5 milijuna poziva na stranice eBay-a
 • dnevno vrćenje preko 4 milijuna aukcija i upisivanje oko 500.000 novih artikala
 • uređivanje preko 4300 prodajnih kategorija
 • personaliziranje oko 10 milijuna Ponuđača
 • 100% dostupnost sustava
 • omogućavanje višejezičnosti i plaćanja u različitim devizama
 • osiguranje transakcija i komunikacija
 • osiguravanje reklamiranje i marketinga
 • ažuriranje i dostupnost aliasa korisnika
 • osiguranje važećih podataka o kreditnim karticama
 • sigurnost svih podataka

Dosadašnja iskustva sa eBay-om pokazala su da i u kritičnim situacijama, kao primjerice premještanje servera u 4 ujutro ili povećanje kapaciteta istog zbog ogromnog povećanja korisnika bez problema rješava DBAgent. Također se čini da i skaliranost sustava funkcionira do sada bez ikakvih poteškoća. Zahvaljujući DBAgentima danas je eBay vodeća Internet aukcijska kuća u svijetu.

  

5. Korištenje DBA u budućnosti

5.1. DBAgenti u financijskim institucijama


Multi agentni sustavi nastaju interakcijom i
kooperacijom više različitih DBAgenata (kliknite
ovdje za pregled uvećane slike
)
DBAgenti pojednostavljuju rad kompanijama u nesigurnim uvjetima i na netransparentnim tržištima jer se njihovom upotrebom ubrzava prerada informacija. Kompanije sa područja financijskih usluga već danas koriste kompleksne softverske alate kako bi poduprijeli svoj risk management i risk controlling, kao i predvidjeli opasnost od prijevare. Pri tome su ti alati bazirani na bankama podataka i monitoring mehanizmima u pozadini. Monitoring mehanizam spaja podatke iz različitih izvora i provjerava ih pri čemu se koriste određena pravila. Pravila su u većini slučajeva individualno razvijena od strane financijskih institucija i ograničeno su dinamična. To znači da u pravilu postoje procijenjene baze podataka, koje omogućavaju konstantno aktualiziranje tih pravila.

Jednu pojednostavljenu aplikaciju zaštite od prijevare razvila je tvrtka Ericsson. Njegov DBAgent uči ponašanje svog mobitel korisnika i zahtjeva posebno autoriziranje čim se korisnički profil signifikantno promijeni prema njegovoj analizi. Slični agenti postavljeni su i u kreditnim institucijama, koji prelaze korištenje jednostavnih DBAgenata već snažno koriste potencijale povezanih agenata. Velika prednost DBAs pri tome je da oni nisu primjenjivi samo na području monitoringa i reportinga, već i u tzv. iznimnim, rizičnim slučajevima mogu samostalno komunicirati i odlučivati.

5.2. DBAgenti na Intranetu kompanija

 

Skladišta podataka (data warehouse) mogu preuzeti određene reporting funkcije u kompanijama, međutim stvarni rad s tim informacijama u smislu direktnog operativnog upravljanja nije moguć, budući da se iz skladišta podataka informacije mogu samo izvlačiti. IT odjeli često stoje pred problemom mijenjanja legacy (instaliranih odnosno postojećih, op. ur.) sustava pri čemu zbog nedostataka dokumentacije i ne postojećih stručnih znanja se troši velika količina vremena. Integracija "stranih" sustava, internetskih aplikacija često nije moguća, a ona bi zbog kooperacija/partnerstva među kompanijama bila vrlo poželjna.

Putem upotrebe DBAgenata moguća je jednostavna integracija "stranih sustava", a izgradnja u pravilu zahtjeva manje financijskih i vremenskih resursa, nego pri razvoju jednog skladišta podataka. Pri tome DBAgenti, odnosno multi agentni sustavi imaju prednost, budući da su pristupačni i podijeljeni, da je heterogenost njihovih sustava kompatibilna content providing sustavima. Osim toga individualno su prilagodljivi korisniku. Zbog ovih prednosti moguća je laka i višenamjenska primjena na Intranetu kompanija.

5.3. DBAgenti na Internetu

Do danas hakerska je scena iskoristila prednosti DBAgenata više nego bilo koja druga "branša". Pri tome mislimo na tzv. warez siteove. To su siteovi koje rade hakeri i na kojima možete naći informacije o web lokacijama softverskih crackova, koji mogu sadržavati ukradene kodove igara, Pay-TV programa i slično. Te stranice su u pravilu postavljene na nekim besplatnim web hosting providerima, koji ih u pravilu otklanjaju odmah čim ih primijete. Hakeri traže pomoću agenata takve prostore i na njih anonimno postavljaju svoje sadržaje. 

DBAgent nije tehnologija određene branše, ali su neke od njih već danas adaptirale tu tehnologiju i postale pobornici DBAgenata, kao primjerice automobilska industrija (gdje se DBAgenti koriste pod aliasom "holonic manufacturing systems") i elektronska tržišta. Pri tome DBAgentni sustavi služe za optimiranje internih procesa, optimiranje kooperacija ili za optimiranje procesa sa klijentima. Posebice telekomunikacijska industrija, energetski proizvođači, financijske usluge (banke, osiguranja, burze), automobilska industrija, prehrambena industrija i mediji su branše velikog afiniteta prema DBAgentima. To ne znači da se njihova primjena ne bi mogla proširiti na consulting i sistem integratore, posebice u njihovim odjelima managementa i IT-ja.

 

6. Pamet ili inteligencija?

           

Za korištenje DBAgenata u kombinaciji sa čovjekom koriste se pojmovi "ubiquitous computing" ili "pervasive computing". Sadašnjost se sastoji od majušnih, međusobno umreženih računala, koji su nevidljivo ugrađeni u sve svakodnevne predmete ili se mogu na njih «zakačiti». Oni su opremljeni senzorima i mogu promatrati okolinu predmeta ili čovjeka, a zajedno sa svojim informacijskim i komunikacijskim sposobnostima je i predvidjeti. S tehničke strane ove su vizije uz današnju brzinu razvitka informatike, mikroelektronike, komunikacijske tehnike i razvoja materijala moguće u kratkom vremenu. Računala debljine folije, smart paper ili electronic ink su već danas realnost, kao i wireless energy supply. Prijenos podataka kroz čovječje tijelo na nano amper stupnju je znanstvena realnost.

Socijalne perspektive ovih tehničkih evolucija, odnosno raspon između tehničke i čovječje evolucije su danas još teško procjenjive. S time se nameće pitanje: Što je razlika između "pameti" i "inteligencije"? Na to pitanje teško je odgovoriti, ali je moguće dati jednu grubu orijentaciju. Pamet znači uspostavljanje povezanosti i kroz to omogućavanje novih funkcionalnih konteksta. Inteligencija je stvaranje novih funkcionalnih konteksta i učenje u njima (želje i osjećaji su namjerno izostavljeni ovaj put). Jesu li DBAgenti onda pametne ili inteligentne aplikacije? Odgovor: današnji DBAgenti samo su pametni, a u budućnosti bit će i inteligentni. Nadam se da ćemo doživjeti to vrijeme…

Do tada treba naučiti ovladati agentima…