SAP Global
SAP MAG 1, travanj 2003.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP-ov doprinos otvorenome konzorciju Eclipse

Članovi konzorcija Eclipse, kojih sada ima trideset, posluju prema modelu javne licence otvorenih izvora. Platforma Eclipse osigurava zajednički okvir za implementaciju plug-inova za razvitak aplikacija. Plug-in daje "doprinos" jednoj ili više točaka proširenja platforme Eclipse te može i sam ponuditi nove točke proširenja radi osiguranja interoperabilnosti plug-inova. Otvorenost izvora platforme potiče poduzeća na međusobnu integraciju plug-inova poput editora, analizatora i debuggera u jedinstveno i moćno Integrirano programersko okruženje (Integrated Development Environment - IDE).

Tvrtka IBM je pokrenula konzorcij Eclipse donacijom softverskih alata vrijednih 40 milijuna američkih dolara javnoj domeni u studenome 2001, zajedno s još nekoliko ponuđača, među kojima su tvrtke Rational Software, Borland, Red Hat i SuSE.

Skip McGaughey, predsjednik Eclipseova koordinacijskog odbora, kojega je postavio IBM, objasnio je da su partneri odlučili učiniti osnovnu platformu dostupnom bez naplate tako da programeri mogu svoje vrijeme trošiti na rad i rješavanje problema za što su najbolje kvalificirani, a ne samo neprekidno prepisivati kod.

"Tržište govori samo za sebe", kaže McHaughey. "Do sada smo imali više od četiri milijuna downloada u 125 zemalja , te najmanje 175 različitih poduzeća koja rade ono što nazivamo plug-inovima, elementima koje nadograđujemo na platformu".

SAP-ovi se zahtjevi uvažavaju

 

Stručni komentari

 

Gartnerova pohvala

Gartnerov analitičar, Mark Driver kaže da platforma Eclipse pruža veću interoperabilnost nuđenjem zajedničkih usluga  za plug-inove svih poduzeća sudionika.

"Otvorenost njezinih izvora omogućit će poduzećima da integriraju alate iz  više poduzeća u jedinstveno programersko okruženje", kaže Driver. No on također spominje i izazove, kao što je stupanj do kojega su igri  komponente i integracija koje treba ostvariti.

"Što se više proizvod poduzeća sudionika razbije na komponente, lakše se integrira s Eclipseom", kaže Driver.

"No, mnoga poduzeća s monolitnim alatima ograničila bi se samo na pozivanje iz Eclipsea, što je nebitan tip integracije".

Driver tvrdi da je Eclipse ambiciozan projekt te da će ako uspije  ponovno oživjeti koncepciju najboljih alata u kombinaciji s jedinstvenom radnom klupom.

Info: http://www.eclipse.org/

Najnoviji članovi odbora uključuju mala poduzeća poput AltoWeba i Flashlinea, kao i industrijske gigante poput SAP-a i Hewlett Packarda. Kao koordinator, Michael Bechauf, SAP-ov dopredsjednik za arhitekturu i standarde Jave, kaže da se SAP obvezao dati svoj doprinos projektu Eclipse u tehnologiji i programerskome znanju, prijavivši se kao član konzorcijskoga koordinacijskog odbora u prosincu 2002. Bechauf, koji sudjeluje na sastancima Eclipseova odbora, glasuje o tome koje Eclipseove projekte treba inicirati, kojim smjerom trebaju ići postojeći projekti, kao i o temama vezanima za organizaciju Eclipsea. Na taj način može osigurati da se uvažavaju SAP-ovi zahtjevi te da se Eclipse kreće u smjeru koji je koristan za SAP. On također kontaktira s neophodnim programerskim organizacijama u Njemačkoj radi olakšanja  komunikacije između SAP-a i Eclipsea.

SAP je bio pozvan, objašnjava Bechauf, da dade svoj doprinos, te je već od prvoga sastanka "Eclipse osigurao vrlo pozitivno, konstruktivno i profesionalno radno okruženje."

Bechauf tvrdi da Eclipse  nudi mnoge prednosti u usporedbi s cjelovitom internom izradom ili uzimanjem licence od vanjskih ponuđača. SAP može znatno utjecati na smjer kojim bi mogao krenuti Eclipse. S druge strane, SAP ima znatne koristi od doprinosa drugih članova zajednice Eclipse.

SAP je započeo s vrednovanjem projekta Eclipse nakon što je odlučio učiniti poslužitelj Java 2 Enterprise Edition sastavnim dijelom svojega  poslužitelja za internetske aplikacije (SAP WAS).

SAP-u su ustrebali alati za programiranje u Javi vrlo općenite namjene, kao debugger i J2EE instalacijski alati. Osim toga, poduzeće je trebalo proširivo programersko okruženje sposobno za uključivanje alata izrađenih samo za SAP-ove aplikacijske programere radi povećanja njihove programerske produktivnosti.

Lokalno programiranje, središnje ispitivanje

Tradicionalno SAP-ovo programersko okruženje smješteno je na središnjemu aplikacijskome poslužitelju, te se koristi tanki klijent s vrlo malo logike na programerskoj radnoj stanici za spajanje na taj poslužitelj. Na primjer,  SAP-ovo razvojno okruženje ima središnje odlagalište izvornoga koda gdje se pohranjuje programski kod, pa se nikakav kod ne čuva na programerskoj radnoj stanici. Također,  programski kod izvršava se i ispituje na SAP-ovu aplikacijskom poslužitelju dok bi se u tipičnome Javinu okruženju ispitivanje obavilo na programerskoj radnoj stanici.

"Nekoć smo imali vrlo općenit front end nazvan SAP GUI ", kaže Bechauf.

"On se može koristiti za izvršavanje bilo koje proizvoljne poslovne aplikacije, ili se može pokrenuti za korištenje kao programersko okruženje".

Nadalje, Bechauf kaže da se tipična Javina programerska radna stanica bitno razlikuje.

"Programerski objekti u Javi čuvaju se na programerskoj radnoj stanici te programer obično programira dio koda ili modificira tablicu baze podataka kao dio softverskoga programa i ispituje je lokalno", kaže on.

U nekome trenutku, primjerice, kad se dosegne određeno obilježje programer vraća izvore natrag u središnje odlagalište gdje se drže svi Javini izvori.

"Time se pokreće rekompiliranje svih vezanih objekata", kaže Bechauf.

"Na neki način, mi imamo najbolje od oba svijeta: lokalno programersko okruženje za programe u Javi na programerskoj radnoj stanici  kao i središnje ispitno okruženje gdje jamčimo dosljednost i cjelovitost svih programerskih komponenti od kojih se sastoji neka poslovna aplikacija".

SAP NetWeaver studio na platformi Eclipse

 

Pored stručnog znanja u izradi velikih poslovnih aplikacija, Bechauf smatra da SAP može imati pozitivan utjecaj na Eclipseov odbor zbog svojega angažmana u drugim inicijativama i standardnim tijelima vezanima za Javu. Na primjer, SAP je nominiran za pristup SE/EE izvršnome odboru procesa zajednice korisnika Jave te na taj način ima jedinstvenu priliku za velik utjecaj na budući smjer Jave, što će prema očekivanjima također dovesti do sinergije glede njegova rada na Eclipseu.

"Na primjer, JSR 88 predstavlja standardizirani način za implementaciju softverskih komponenti na aplikacijskome poslužitelju koji je usklađen s J2EE 1.4, tako da programer može koristiti softver izravno iz programerskoga okruženja Eclipsea na standardni propisani način", kaže Bechauf.

Eclipse će imati dugoročan i velik utjecaj na buduću SAP-ovu strategiju. U velikome tehnološkome pomaku za jednoga proizvođača poslovnoga softvera, SAP je lansirao novi softverski proizvod, SAP Netweaver. On osigurava sve funkcije koje integracijska i aplikacijska platforma zahtijeva za programiranje, integraciju i izvođenje rješenja koja slijede uslužnu arhitekturu poduzeća.

Kao dio  ukupnoga proizvoda, SAP Netweaver Developer Studio pogurat će programerske alate cjelovita vijeka trajanja za sve aspekte programiranja aplikacija na razini poduzeća, te će se temeljiti na platformi Eclipse. Unutar SAP-a organizacija  programerskih okvira odgovorna je za većinu Eclipseovih alata koja SAP-ovi  aplikacijski programeri koriste za izradu aplikacija za SAP Netweaver.

Koncepcija najboljih alata i jedinstvena radna klupa

To uključuje temeljni Eclipseov IDE koji nudi alate poput editora i kompajlera kombiniranih s drugim programerskim alatima za poslovne aplikacije, poput rječničkih alata, internetskih uslužnih alata, alata za ostvarivanje dosljednosti, privremenoga odlagališta i automatizirane izrade komponente. Nadalje, SAP NetWeaver Developer Studio osigurava komplet alata za programiranje sofisticiranih sučelja na razini poduzeća zasnovanih na SAP-ovoj tehnologiji Web Dynpro.

Web Dynpro koristi deklarativna projektna načela te skupina Rainera Ehrea, dopredsjednika programerskih okvira u SAP-u, pruža niz Eclipseovih plug-inova koji pomažu programeru u interaktivnom komponiranju korisničkoga sučelja temeljenoga na Internetu, koje se zasniva na unaprijed zadanim aplikacijskim obrascima, kontrolnim knjižnicama i editorima za aplikacijski tok i grafički izgled ekrana. Prema Ehreu, mnogi SAP-ovi programeri aplikacija s vremenom će preći na  Javino programersko okruženje temeljeno na Eclipseu, i to "vjerojatno tijekom sljedećih godinu-dvije". Ehre kaže: "Mi smo vrlo zaintrigirani u svezi s Eclipseom jer on nudi sve ključne funkcije koje su nam potrebne za izradu alata za SAP NetWeaver Developer Studio koji naše programere aplikacije čine uspješnima i vrhunski produktivnima". 

© grafike: eclipse.org

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum