SAP Global
SAP MAG 8, sije�anj 2004.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

Lura prelazi na mySAP rješenje

 

Lura d.d., jedna od vodećih prehrambenih tvrtki u Hrvatskoj i regiji prebacit će od 1. siječnja 2005. svoje poslovanje na mySAP platformu

Piše: Robert Gelo

Informatički odjel Lure d.d, jedne od vodećih hrvatskih prehrambenih kompanija, trenutno je zaokupljen velikim projektom: implementacijom mySAP rješenja. Potpisan je ugovor između Lure i dvaju partnera na ovom projektu, tvrtki SAP d.o.o i Hermes Plus d.o.o. U skladu s Ugovorom o izvedbi projekta uvođenja SAP informatičkog sustava, Hermes Plus bit će zadužen za isporuku, instaliranje strojne i programske opreme te za njegovu implementaciju u Luru. Ugovorom mySAP Business Suite o održavanju SAP d.o.o. pružit će Lura-i uslugu održavanja programske opreme. Ugovore je u ime Lure potpisao predsjednik Uprave Željko Perić, u ime SAP-a direktor Davor Jardas, te u ime Hermes Plusa direktor Božidar Vidić.

Lura d.d. kao grupacija koja se sastoji od tvrtki koje posluju u Hrvatskoj i inozemstvu, s ukupno tri tisuće uposlenika, danas treba cjelovito informatičko rješenje koje će standardizirati i optimizirati poslovne procese i, na kraju, donijeti značajne uštede. mySAP platforma u tom se smislu pokazala kao najbolja jer može objediniti poslovne procese u različitim djelatnostima i na različitim tržištima, te omogućava donošenje najvažnijih odluka na temelju business intelligencea.

Kompleksnost projekta potvrđuje velik broj zaposlenika koji će u njemu sudjelovati te više od dvadeset konzultanata SAP partnera Hermes Plus d.o.o. Prelazak na novi mySAP Business Suite sustav predviđen je za 1. siječnja 2005. godine. Nakon uvođenja u Luru d.d. planira se i implemenatacija u druge tvrtke poslovnog sustava Lure. Kao partneri u projektu sudjeluju i Cap Gemini Ernst & Young u segmentu vođenja projekta te Siemens d.d. u segmentu implementacije.

mySAP Business Suite je integrirano rješenje koje omogućuje postizanje aktivne kontrole nad administrativno-operativnim okruženjem, te na taj način povećanje efikasnosti i profitabilnosti. mySAP Business Suite pokriva sve interne procese tvrtke (računovodstvo, financije, kontroling, prodaja, nabava, proizvodnja, održavanje, plaće i administracija vezana uz zaposlenike i dr.), sve kolaborativne scenarije suvremenog elektroničkog poslovanja, uključujući i mobilnu komunikaciju (upravljanje odnosima s kupcima – mySAP CRM, upravljanje odnosima s dobavljačima – mySAP SRM, upravljanje cjelokupnim lancem nabave – mySAP SCM, upravljanje cjelokupnim životnim ciklusom projekta i proizvoda – mySAP PLM, upravljanje ljudskim potencijalima – mySAP HR).

Povodom početka implementacije mySAP rješenja, razgovarali s dvojicom informatičkih stručnjaka koji sa strane Lure d.d. vode projekt implementacije mySAP rješenja: direktorom informatike i telekomunikacije Robertom Sandrijem te voditeljem projekta Integralni informatički sustav Dinkom Gudeljem.

Roberto Sandri, direktor Informatike i telekomunikacija:

- Možete li opisati arhitekturu vašeg informatičkog sustava s obzirom da je Lura konglomerat koji se sastoji od više dislociranih tvrtki?

Poslovanje Lure je danas podržano informacijskim sustavom koji se sastoji od više logičkih i tehnoloških cjelina. Možemo izdvojiti podsustave:

-         transakcijski (OLTP – engl. On Line Transaction Processing)

-         mobilna distribucija i prodaja (HHT – Hand Held Terminals)

-         izvještajno-analitički (OLAP – engl. On Line Analytical Processing)

-         e-planning


Roberto Sandri: "Razvoj i održanje informacijskog sustava u segmentu izrade i prilagodbe softvera je izdvojen na tri lokacije: Osijek, Bjelovar i Zagreb. Međutim, to danas više nije problem, jer informatička tehnologija omogućuje rad virtualnih timova i segmentaciju zadataka na efikasan način"

Jezgru informacijskog sustava čini transakcijski podsustav. Njime su podržane ključne poslovne funkcionalnosti kao što su: financije, proizvodnja, doprema i obračun mlijeka, prodaja, nabava, i druge. Dnevno se kroz taj podsustav bilježe poslovne transakcije s našim kupcima, dobavljačima i kooperantima. Segment mobilne distribucije i prodaje omogućuje nam da naši prodajni predstavnici i vozači u izravnom odnosu s poslovnim partnerima imaju računala u ruci za procese kao što su isporuka robe, preuzimanje narudžbi i slično. Za izuzetno fleksibilno izvješćivanje i analizu poslovnih rezultata implementiran je OLAP. On omogućava brz pristup svim poslovnim informacijama za gotovo sve razine menadžmenta i poslovnih analitičara putem Web-a.
E-planning omogućuje izradu cjelovitog poslovnog plana od tjednih do višegodišnjih planova, u kojim sudjeluju sve poslovne funkcije i divizije također putem Web-a.

Zemljopisna razdvojenost poslovnih subjekata u Hrvatskoj i izvan nje ne utječe značajno na arhitekturu informacijskog sustava zbog danas prihvatljive cijene, raspoloživosti i kvalitete podatkovne infrastrukture za informatičko povezivanje udaljenih lokacija. U većoj mjeri na naš sustav utječe različitost poslovnih procesa i poslovnih navika u tvrtkama koje čine Lura grupu. Te razlike uvjetovane su zakonodavstvom npr. u Sloveniji ili BiH, te drugačijim načinom poslovanja tvrtki u trenutku akvizicija.

- Kakve zahtjeve informatičke integracije i koordinacije postavlja takva (dislocirana) struktura vaše tvrtke?

Integraciju ostvarujemo putem udaljenog pristupa centralnim poslužiteljima. Na taj način, korisnici iz svih dijelova Hrvatske imaju pristup istim poslovnim modulima. Za to je potrebno osigurati prijenos podataka bez prekida za sve naše korisnike informatičke podrške. Tržišta koja imaju slabije razvijenu telekomunikacijsku infrastrukturu, kao npr. BiH, zahtijevaju veći angažman stručnog osoblja prilikom održavanja sustava.

S obzirom da se poslužitelji informacijskog sustava nalaze na centralnoj lokaciji, koordinacija podrške je u većoj mjeri pojednostavljena i optimizirana. Za udaljene lokacije osiguravamo uglavnom onu podršku koju je moguće dobiti od vanjskih poslovnih partnera koji se nalaze na lokacijama udaljenih korisnika. Na taj način osiguravamo brzi odziv na zahtjeve korisnika, te smanjenje troškova uslijed manje disperzije informatičkih resursa.

Razvoj i održanje informacijskog sustava u segmentu izrade i prilagodbe softvera je izdvojen na tri lokacije: Osijek, Bjelovar i Zagreb. Međutim, to danas više nije problem, jer informatička tehnologija omogućuje rad virtualnih timova i segmentaciju zadataka na efikasan način.

- Na kojim informatičkim sustavima trenutno rade tvrtke u Lura grupaciji i na koji način ćete integrirati različite platforme u cjelovito mySAP rješenje?

Primjenom standardizacije poslovnih procesa i implementacije minimalnih izmjena koje su nužne uslijed specifičnosti tržišta i poslovanja, u mogućnosti smo najveći dio poslovnih aktivnosti podržati standardnim Lura softverom. Tako je do danas Lura standardni softver implementiran u sljedećim tvrtkama:

-         Lura d.d.

-         Lura d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

-         Lura d.o.o. Trzin Slovenija

-         Lura keksi d.o.o. (bivša Sloboda Osijek)

Princip standardizacije poslovnih procesa, softvera, te informacijske i komunikacijske tehnologije koja se implementira u Luri osigurava nam da uz minimalne napore istovjetna rješenja implementiramo u svim tvrtkama Lura grupe. Tako smo u skladu s raspoloživim resursima i planiranom dinamikom razvoja implementirali praktički sve zahtijevane funkcionalnosti uz minimalne izmjene.

Od ranije navedenih cjelina informacijskog sustava namjeravamo integrirati one funkcionalnosti transakcijskog sustava koje neće biti podržane u SAP-u tijekom projekta implementacije, a sada su u funkciji. To su doprema i obračun mlijeka, maloprodaja, OLAP, e-planning, te mobilna distribucija i prodaja.

Integraciju različitih platformi smo do sada ostvarivali uspješno. Navedeni podsustavi u funkciji su tehnološki različiti (kako softverski, tako i hardverski), ali to nije bila prepreka njihovoj integraciji. Prilikom integracije u mySAP, vodit ćemo računa o minimalnom utrošku vremenskih, ljudskih i financijskih resursa uz minimalno postojeću i svakako bolju konačnu funkcionalnost.

- Što očekujete nakon puštanja u pogon mySAP-a u Lura-i, odnosno na koji način će novi informatički sustav poboljšati ili promijeniti način poslovanja i svakodnevne navike zaposlenika?

Nakon uspješne implementacije mySAP-a, očekuje se veći stupanj standardizacije poslovanja sukladno poslovnoj praksi u svijetu. Time ćemo osigurati da interno restrukturiranje poslovnih procesa bude usporedivo s najboljima u regiji. Bit ćemo u mogućnosti jednostavnije implementirati standardno rješenje na tržištima i u zemljama za koje postojeći Lura softver nije prilagođen. Konsolidacije poslovanja bit će brže, jednostavnije i efikasnije, te će podloge za donošenje poslovnih odluka i upravljanje tvrtkama biti kvalitetnije. Od zaposlenika će se zahtijevati viši stupanj discipline pri korištenju informacijskog sustava, čime će se osigurati veći stupanj pravovremenosti i točnosti podataka. Kako se očekuje ostvariti veći stupanj integracije informacijskog sustava kroz integraciju poslovnih modula mySAP-a, automatizacija procesa će biti veća, a broj zaposlenika manji.

Unapređenje informacijskog sustava će biti trajna aktivnost nakon uspješne implementacije mySAP-a, osiguravajući kvalitetnu podršku strategiji poslovnog razvoja Lure.

Dinko Gudelj, voditelj projekta Integralni informatički sustav:

- Zbog čega je Lura d.d. odabrala upravo mySAP Business Suite rješenje za implementaciju u svoje poslovanje?


Dinko Gudelj: "U posljednjih nekoliko godina, prvenstveno otvaranjem lokalnog SAP-ovog ureda u Zagrebu, napravljeni su veliki pomaci u lokalizaciji rješenja, pokrenuto je puno SAP projekata, lokalna podrška znatno se popravila, tako da je upravo sada najpogodniji trenutak da se krene u ovako ambiciozan projekt. Osim toga, poslovna strategija Lure u kojoj dominira orijentacija na širenje ne samo u mliječnoj već i u prehrambenoj industriji na regionalnom nivou, uvjetovala je odabir mySAP Business Suite rješenja"

Već duže vrijeme Lura je pratila razvoj poslovnih informatičkih rješenja kako u svijetu tako i na lokalnoj razini. Opsežnim selekcijskim odabirom već prije tri godine došlo se do zaključka da bi tadašnji SAP R/3 bilo optimalno rješenje za Luru. Premda je SAP-ovo rješenje (u client/server strukturi pod nazivom R/3) već desetak godina prisutno na svjetskom tržištu, ipak je odlučeno da se ne pristupi zamjeni transakcijskog sustava već je nastavljeno s vlastitim razvojem i kupovinom podsustava kojima se nadograđivao postojeći informacijski sustav. U posljednjih par godina, prvenstveno otvaranjem lokalnog SAP-ovog ureda u Zagrebu, napravljeni su veliki pomaci u lokalizaciji rješenja, pokrenuto je puno SAP projekata, lokalna podrška znatno se je popravila, tako da je upravo sada najpogodniji trenutak da se krene u jedan ovako ambiciozan projekt. Osim toga, poslovna strategija Lure u kojoj dominira orijentacija na širenje ne samo u mliječnoj već i u prehrambenoj industriji na regionalnom nivou, uvjetovala je odabir mySAP Business Suite rješenja. Tvrtka SAP putem svojih lokalnih ureda i lokaliziranih rješenja u gotovo svim većim državama u regiji može uspješno ne samo pratiti, već i ubrzavati razvoj Lure kroz brzu i kvalitetnu integraciju novih kompanija izvan granica Hrvatske. Uvođenjem mySAP Business Suite rješenja očekujemo višestruke koristi. Prije svega, integraciju poslovnih procesa i tehnologija koja omogućuje odvijanje transakcija i dostup ažurnim podacima u realnom vremenu, kao osnovu za strateško upravljanje poduzećem, poslovnu analitiku, poslovno izvješćivanje te podršku odlučivanju. Zatim, otvorenost informatičkog sustava koja kroz SAP Netweaver platformu omogućuje spajanje raznovrsnih tehnologija te podršku tehnologiji portala i mobilnim tehnologijama, poslovnoj inteligenciji i upravljanje znanjem. I ono što je posebno bitno za Luru je skalabilnost rješenja koja dopušta neograničeni rast tvrtke i procesa u skladu s poslovanjem te fleksibilnost koja omogućuje izmjene različitih razina u sustavu u kraćem vremenskom razdoblju.

- Od kojih će se funkcionalnosti (modula) sastojati mySAP implementacija u Luri?

U početnoj fazi implementacije uvest će se osnovnih šest modula: Financije i računovodstvo, Kontroling, Prodaja i distribucija, Materijalno poslovanje, Planiranje proizvodnje i Ljudski potencijali i to u sve tri divizije Lure d.d. – dakle Mliječnu diviziju, Diviziju pića te Diviziju keksa i biskvita. Planirani Go-live je 01.01.2005., a očekivani kraj ove faze Projekta 01.06.2005. U sljedećim fazama osnovno rješenje bi se nadograđivalo kroz nove module i funkcionalnosti te bi se istovremeno krenulo na roll-out osnovnog modela na pridružena društva te eventualno nove akvizicije.

- U kojoj mjeri su svjetski industrijski trendovi utjecali na Vaš izbor mySAP rješenja i jeste li možda pratili uspješnu SAP implementaciju u najvećoj mljekarskoj tvrtki na svijetu -grupaciji Danone?

Kao što je već bilo i rečeno Lura je pažljivo pratila razvoj SAP-a na globalnom nivou tako da je bila upoznata s činjenicom da se SAP implementira i u Danoneu. Međutim, presudnu ulogu u donošenju naše odluke svakako je odigrao razvoj SAP-a na lokalnom tržištu. U pripremi projekta obišli smo sve veće mySAP implementacije u Hrvatskoj te se na taj način iz prve ruke upoznali s dobrim i lošim stranama ne samo mySAP rješenja u hrvatskim firmama, već i s problematikom s kojom bi se mogli susresti u našem projektu. Smatramo da je mySAP Business Suite svakako sposoban odgovoriti na naše zahtjeve a osnovni zadatak čitavog projektnog tima, koji uključuje i eksterne konzultante, je da kroz dobru implementaciju iskoristimo sve njegove prednosti te da ga na najbolji mogući način integriramo s ostalim informatičkim rješenjima koji će se i dalje koristiti u Luri (OLAP, HHT, E-planning).

Info: http://www.lura.hr

© grafike: Lura d.d.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum